RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

1. szakasz SZERVEZÉS – NEMZETKÖZI SZEKCIÓ

A PROARTE NEMZETKÖZI DÍJ a Circuito ProArte ötleteként született meg, szervezo intézménye az AIG (Olasz Ifjúsági Szállók Szervezete) jogi személyiséggel rendelkezo Segítségnyújtó Társadalmi szervezet, a díjat az Operatív Bizottság adja át, melynek tagjai: Circuito Pro Arte – CIRPS - ANCI - Forum dei Giovani. Az esemény megvalósításában közremuködnek a ProArte díjjal együttmuködo partnerek, vállalatok, intézmények, tudósítók is.

Nemzetközi Szekció

A nemzetközi szekció választása a 2009-ES NEMZETKÖZI PROARTE DÍJ alkalmából MAGYARORSZÁGRA esett

2. szakasz PONTOSÍTÁSOK

A NEMZETKÖZI PROARTE DÍJ azon 18-35 év közötti fiataloknak szól, akik olyan idegenforgalommal kapcsolatos színházi és kulturális projektekkel vagy egyszeruen projektötletekkel pályáznak, melyek célja környezetük muvészeti örökségének, hagyományainak, szokásainak megismertetése.

3. szakasz RÉSZVÉTEL

A 2010 NEMZETKÖZI PROARTE DÍJRA csak azok nevezhetnek be, akik saját környezetük muvészeti öröksége, hagyományai, szokásai megismertetését célzó idegenforgalmi vonzatú színházi és kulturális rendezvények területén eddig csak projektötleteikkel tuntek ki.
Az ötletek kigondolóinak alkalma lesz olyan tanácsadással, uniós támogatásokkal foglalkozó szakemberekkel, közigazgatási tisztségviselokkel, vállalati vezetokkel találkozni, akik a találkozások során térítésmentesen információkkal, eszközökkel és tanácsokkal látják el majd oket.
A pályázatok benyújtása szervezetekkel, egyesületekkel, iskolákkal, egyetemekkel, vállalkozásokkal, intézményekkel, közigazgatási intézményekkel együttmuködésben is történhet, nemzetiségre való tekintet nélkül.

4. szakasz JELENTKEZÉSI LAP

A pályázók a jelentkezési lapot annak minden egyes pontját kitöltve a projekt leírásával együtt nyújtják be.

5. szakasz ZSURI


A zsuri az elnökbol –nemzetközileg elismert személyiség, az idegenforgalmat, a helytörténet, a hagyományok, a szokások megismerését elosegíto és támogató színházi és kulturális élet kiemelkedo alakja –, egy vidékfejlesztési szakemberbol, valamint a téma szakértoibol áll össze.
A bizottság döntése megfellebbezhetetlen, az eljárás felülvizsgálatának joga a Nemzetközi ProArte Díj Operatív Bizottsága hatáskörébe tartozik.

6. szakasz DÍJAZOTT KATEGÓRIÁK

NEMZETKÖZI PROARTE DIJBAN az alábbi kategóriák részesülhetnek:

18-35 év közötti fiatalok, akik olyan idegenforgalommal kapcsolatos színházi és kulturális projektötletekkel pályáznak, amelyek célja környezetük muvészeti örökségének, hagyományainak, szokásainak megismertetése; a pályamunkák olyan, még meg nem valósított projektek, amelyek (ismeretek hiányában) még nem rendelkeznek sem üzleti tervvel, sem részletes specifikációval. A fiatalok lehetoséget kapnak arra, hogy ötleteiket bemutathassák a pályamunkák szelekciójával megbízott bizottságnak. Az erre a célra szervezett találkozásokon az olyan ötletek ismertetésére is sor kerülhet, amelyek ugyan nem pályázhatnak a díjra, de nagy lehetoségeket rejtegetnek magukban. Ezek a projektek is lehetoséget kapnak, hogy megtalálják azt a partnert, aki számukra ingyenes információt, eszközöket és segítséget nyújthat (akár ezek nagyrészt fiatalokból álló egyesületekbe való tömörítésével is).

7. szakasz VIS MAJOR

A NEMZETKÖZI PROARTE DÍJJAL kapcsolatos idopontok és helyszínek vis major, illetve minden, a szervezok akaratán kívül álló körülmény esetén változhatnak, vagy akár maga a díj is felfüggesztheto.

8. szakasz REKLAMÁCIÓK

Az esetleges reklamációk írásban, tértivevényes ajánlott levélben (postai bélyegzon dátuma igazoló erovel bír) nyújtandók be a szervezo intézmény titkárságán a NEMZETKÖZI PROARTE DÍJ lezárását követo 7 napon belül.

9. szakasz ILLETÉKES BÍRÓSÁG

Jogvita esetén a Római Bíróság a kizárólagos illetékességgel rendelkezo bíróság.

Patrocinio del Ministro della Cultura di Ungheria
A Nemzetközi Díj gazdája 2010-ben Magyarország és védnökségét a Magyar Köztársaság Nemzeti Eroforrás Minisztériuma vállalta magára

 

A díj népszerusítése, a jelentkezések fogadása és a pályamuvek válogatása Magyarországon történik, a budapesti Hungarofest Nonprofit Kft. – KultúrPont Iroda gondozásában.

 

A 2010-es Nemzetközi ProArte Díjat az UNESCO olaszországi bizottsága támogatta

 

A projekt ötletgazdája:Circuito Pro Arte

Szervezo:AIG

Operatív bizottság: ANCI
FORUM DEI GIOVANI (Ifjúsági Fórum)


ERASMUS STUDENT NETWORK ITALIA

 
CIRPS