A NEMZETKÖZI PROARTE DÍJ OPERATÍV BIZOTTSÁGÁNAK ÜZENETE

A kultúra, a muvészetek és a turizmus támogatása e három terület szoros egymásba fuzodésén keresztül új tervek kigondolására ösztönözhet, új produktív valóságok születéséhez vezethet, amelyek lendítoen hatnak majd a helyi, nemzeti és nemzetközi gazdaságokra. A Pro Arte Díj ezen a kontextuson belül törekszik választ adni a szociális, kulturális és területi szükségletekre, felszínre hozva az új elvárásokat és egyben összekapcsolva azokat a rendelkezésre álló forrásokkal új munkalehetoségeket teremtve a „kulturális ágazatban” az adott térség identitásának és történelmének hasznosítása érdekében. A díj 2008-ban bekerült A kultúrák közötti párbeszéd európai éve, 2009-ben pedig a Kreativitás és innováció európai éve hivatalosan elismert eseményei közé. A díj kiemelt védnöke az Olasz Köztársasági Elnök, további védnökei a Kulturális Javak és Tevékenységek Minisztériuma, valamint az Olasz Kormány Közoktatási Minisztériuma. Operatív Bizottságának tagjai az ANCI (Olasz Önkormányzatok Országos Szövetsége, több mint 6000 olasz önkormányzat képviseletében), a CIRPS (Fenntartható Fejlodés Egyetemközi Kutatóközpontja, több mint 70 ország 154 egyetemével fenntartott kapcsolat), a FORUM DEI GIOVANI (Ifjúsági Fórum) (az Európai Ifjúsági Fórum Olaszországot képviselo tagja), szervezointézménye az AIG (Olasz Ifjúsági Szállók Szervezete) az IYHE (International Youth Hostel Federation, 5000 ifjúsági szálló több mint 80 országban) Olaszországot képviselo tagja. A díj olyan 18 és 35 év közötti fiataloknak szól, akik (akár egyesületekbe tömörülve is) megvalósított, illetve még megvalósításra váró projektekkel, vagy akár projekt formájában még nem strukturált projektötletekkel pályáznak. A díjra pályázhatnak a kultúra különbözo megnyilvánulásait képviselo, a történelmi-muvészeti örökséget, helyi hagyományokat és szokásokat támogató kezdeményezések is. A 2010. november végi eseményzáró vitára és díjkiosztásra egy teljes napot szánunk, melynek keretében a nyertes pályázók és a nemzetközi szaktekintélynek örvendo jeles eloadók eloadásai váltogatják egymást. Külön szekciót szánunk a hátrányos helyzetu térségekbol beérkezo projekteknek, illetve azoknak, amelyek a világháló használatára és az európai országok közötti interakcióra fektetik a hangsúlyt.

A ProArte Nemzetközi Díjat a közigazgatás, a turizmus, az oktatás, a kultúra, valamint az ifjúsági kérdések területén tevékenykedo olasz és nemzetközi intézmények képviseloibol álló Operatív Bizottság adja át.

AIG
Olasz Ifjúsági Szállók Szervezete, 1945-ben alakult jogi személyiségu (DPR 1.6.48), országos, nonprofit segítségnyújtó (DM 6.11.59), és társadalmi szervezet (L.383 – 7.12.2000), a Nemzetközi Ifjúsági Szálláshely Szövetség Olaszországot egyedül képviselo tagja (IYHF – International Youth Hostel Federation). A szervezet intézményes célja az ifjúsági turizmus ösztönzése az ifjúsági szállók létrehozása és irányítása révén, valamint minden olyan kezdeményezés megvalósítása révén, amely a turizmus gyakorlásán keresztül az ifjúság erkölcsi, kulturális és fizikai nevelésére alkalmas. A turizmus gyakorlása az ifjúság társadalmi támogatásának nélkülözhetetlen eszköze, elosegíti egymás kölcsönös megismerését és a béke, a testvéri szolidaritás egyetemes érzésének elmélyülését annak érdekében, hogy a világ népei egyetlen nagycsaládot alkothassanak.

CIRCUITO PRO ARTE
Célja országos és nemzetközi szinten összefogni a kultúra, a muvészetek, valamint a területi adottságok hasznosítása terén munkálkodni szándékozó személyeket, vállalkozásokat és szervezeteket. Elsosorban azon kulturális, színházi, rekreációs, filmmuvészeti, animációs és muvészeti rendezvényeket támogatja, amelyek saját céljaik közé sorolták környezetük területi adottságainak, történelmének, hagyományainak és hagyományos termékeinek megismertetését. Országos és nemzetközi szinten tevékenykedo intézmény, mely számos, az olasz régiókban, illetve más országokban muködo hasonló kulturális intézménnyel és vállalkozással valósít meg közös kezdeményezéseket, tart fenn kölcsönös és sokoldalú együttmuködési és cserkapcsolatot.

CIRPS
Fenntartható Fejlodés Egyetemközi Kutatóközpontja. 1988 áprilisában a Cassino-i, a viterboi „Della Tuscia”, a római "La Sapienza" egyetemek közös kezdeményezéseként jött létre, amelyekhez késobb az Egyezmény kiegészíto dokumentuma révén a Lecce-i, Macerata-i, palermói, perugiai, Sassari-i és torinói egyetemek is csatlakoztak. A CIRPS külföldi operatív központokkal is rendelkezik: Brüsszelben állandó központot tart fenn. Számos országban pedig a folyamatban levo projektekre aktivált központokat (Angola, Argentína, Eritrea, Marokkó, Tunézia). A központ intézményes célja támogatni a fenntartható fejlodést célzó együttmuködéseket a fejlodofélben levo országokkal, az újonnan iparosodott és a kvázi új ipari országokkal, a felemelkedo félben levo országokkal akár az iparosodott országok és a nemzetközi szervezetek részvételével is.

ANCI
Olasz Önkormányzatok Országos Szövetsége, a 8104 olasz önkormányzat közül 6406 az Országos Szövetség tagja. Az ANCI tehát az olasz lakosság összességének 90%-át képviseli. Tagjai érdekeit képviseli az állam központi szervei elott. Az ANCI funkciói közé tartozik azon kezdeményezések támogatása is, amelyek a helyi intézmények megismertetését, valamint a lakosság helyi önkormányzati életben való részvételét kívánják erosíteni. Támogatja és koordinálja tagjai nemzetközi kapcsolatait és decentralizált nemzetközi együttmuködés területén folytatott tevékenységeit.

FORUM DEI GIOVANI
Az Olasz Parlament 311/2004. december 30-i törvényében ismeri el; jelenleg az olasz ifjúsági szervezetek egyetlen olyan platformja, amely szavatolni képes a több mint 2 millió olasz fiatal országos szintu képviseletét; A Forum Nazionale dei Giovani (Országos Ifjúsági Fórum) az európai ifjúság érdekeit nemzetközi intézmények keretében képviselo Európai Ifjúsági Fórum tagjelöltje. Az FNG fo célkituzése olyan vitatér létrehozása, ahol a különbözo eredetu és természetu ifjúsági szervezetek megoszthatják tapasztalataikat azokkal az intézményekkel, ahol a Fórum ifjúságpolitikai kérdésekben tanácsadói és javaslattevoi státusszal bír.

INTERNATIONAL EXCHANGE ERASMUS STUDENT NETWORK
Az ESN olaszországi szervezetét hivatalosan 1994. október 22-én alapították, 40 tagszervezetre oszlik, amely az ország egész területét lefedi. Az ESN valamennyi Olaszországba érkezo külföldi hallgatónak gyakorlati segítséget nyújt a csereutazásuk elso napjaiban: segít a kezdeti eligazodásban, segítséget nyújt a szálláskeresésben, felvilágosítást ad a hallgatható tantárgyakról, az egyetemi szabályokról és tevékenységekrol, valamint segít a bürokratikus ügyek intézésében. Miután a hallgatók már otthonosabban mozognak az új környezetben, bekapcsolódhatnak a társasági tevékenységekbe: bulik, sportolás, idegennyelv-tanulás, színház- és mozilátogatások, zenei estek, kulturális események. Az ESN utazásokat is szervez, hogy ezzel segítse a hallgatókat az ország felfedezésében, illetve a hálózat tagjait abban, hogy a többi tagszervezetek tagjaival találkozhassanak. Az ESN olasz tagszervezetei önkéntes alapon muködnek, és szervezésükben évente több mint 14.000 hallgató tartózkodik Olaszországban, a csereprogramok keretében. Az ESN-t számos egyetem hivatalosan is elismerte és az egyetemekkel való együttmuködés során azt a közös célt tartja szem elott, hogy a csereprogramokban részt vevo hallgatók számára megfelelo kulturális és társasági programokat biztosítson.

Patrocinio del Ministro della Cultura di Ungheria
A Nemzetközi Díj gazdája 2010-ben Magyarország és védnökségét a Magyar Köztársaság Nemzeti Eroforrás Minisztériuma vállalta magára

 

A díj népszerusítése, a jelentkezések fogadása és a pályamuvek válogatása Magyarországon történik, a budapesti Hungarofest Nonprofit Kft. – KultúrPont Iroda gondozásában.

 

A 2010-es Nemzetközi ProArte Díjat az UNESCO olaszországi bizottsága támogatta

 

A projekt ötletgazdája:Circuito Pro Arte

Szervezo:AIG

Operatív bizottság: ANCI
FORUM DEI GIOVANI (Ifjúsági Fórum)


ERASMUS STUDENT NETWORK ITALIA

 
CIRPS